Books di : Peter William Atkins

Chimica inorganica

Chimica inorganica

Titolo del libri: Chimica inorganica

Nome del file: chimica-inorganica.pdf

Pagine totali: 688

Editore: Zanichelli

ISBN: 8808058093

Autore: Peter William Atkins


Molculas (Em Portuguese do Brasil)

Molculas (Em Portuguese do Brasil)

Titolo del libri: Molculas (Em Portuguese do Brasil)

Nome del file: molculas-em-portuguese-do-brasil.pdf

Pagine totali: 688

Editore: Edusp

ISBN: 8531404444

Autore: Peter William Atkins


Garireo no yubi : Gendai kagaku o ugokasu 10dai riron

Garireo no yubi : Gendai kagaku o ugokasu 10dai riron

Titolo del libri: Garireo no yubi : Gendai kagaku o ugokasu 10dai riron

Nome del file: garireo-no-yubi-gendai-kagaku-o-ugokasu-10dai-riron.pdf

Pagine totali: 688

Editore: ToÌ"kyoÌ" : Hayakawa ShoboÌ", 2004.

ISBN: 4152086122

Autore: Peter William Atkins


Physikalische Chemie

Physikalische Chemie

Titolo del libri: Physikalische Chemie

Nome del file: physikalische-chemie.pdf

Pagine totali: 688

Editore: Wiley-VCH

ISBN: 3527259139

Autore: Peter William Atkins


Physical Chemistry 5e (Fcc): From Cave

Physical Chemistry 5e (Fcc): From Cave

Titolo del libri: Physical Chemistry 5e (Fcc): From Cave

Nome del file: physical-chemistry-5e-fcc-from-cave.pdf

Pagine totali: 688

Editore: W.H. Freeman & Company

ISBN: 0716725118

Autore: Peter William Atkins


General Chemistry, Second Edition by Peter William Atkins (1992-03-01)

General Chemistry, Second Edition by Peter William Atkins (1992-03-01)

Titolo del libri: General Chemistry, Second Edition by Peter William Atkins (1992-03-01)

Nome del file: general-chemistry-second-edition-by-peter-william-atkins-1992-03-01.pdf

Pagine totali: 688

Editore: W.H. Freeman & Company

ISBN: 0716725118

Autore: Peter William Atkins


General Chemistry, Second Edition, Annotated Instructor's Version by Peter William Atkins, P. W. Atkins (1992) Hardcover

General Chemistry, Second Edition, Annotated Instructor's Version by Peter William Atkins, P. W. Atkins (1992) Hardcover

Titolo del libri: General Chemistry, Second Edition, Annotated Instructor's Version by Peter William Atkins, P. W. Atkins (1992) Hardcover

Nome del file: general-chemistry-second-edition-annotated-instructors-version-by-peter-william-atkins-p-w-atkins-1992-hardcover.pdf

Pagine totali: 688

Editore: W.H. Freeman & Company

ISBN: 0716725118

Autore: Peter William Atkins


Atokinsu seimei kagaku no tame no butsuri kagaku.

Atokinsu seimei kagaku no tame no butsuri kagaku.

Titolo del libri: Atokinsu seimei kagaku no tame no butsuri kagaku.

Nome del file: atokinsu-seimei-kagaku-no-tame-no-butsuri-kagaku.pdf

Pagine totali: 688

Editore: Tokyokagakudojin.

ISBN: 4807908383

Autore: Peter William Atkins; Julio De Paula; Akira Inaba; Atsushi Nakagawa


Atokinsu butsuri kagaku yoron.

Atokinsu butsuri kagaku yoron.

Titolo del libri: Atokinsu butsuri kagaku yoron.

Nome del file: atokinsu-butsuri-kagaku-yoron.pdf

Pagine totali: 688

Editore: Tokyokagakudojin.

ISBN: 4807907816

Autore: Peter William Atkins; Julio De Paula; Hideaki Chihara; Akira Inaba;


Atokinsu butsuri kagaku. 2

Atokinsu butsuri kagaku. 2

Titolo del libri: Atokinsu butsuri kagaku. 2

Nome del file: atokinsu-butsuri-kagaku-2.pdf

Pagine totali: 688

Editore: ToÌ"kyoÌ" : ToÌ"kyoÌ" Kaigaku DoÌ"jin, 2009.

ISBN: 4807906968

Autore: Peter William Atkins; Julio De Paula; Hideaki Chihara; Nobuo Nakamura